Soulad se ZoKB 181/2014

Soulad se ZoKB 181/2014

Zákon o kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb., který je v platnosti 1. 1. 2015, stanovuje práva a povinnosti osob a pravomoci orgánů veřejné moci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Práva, povinnosti a pravomoci vymezené tímto zákonem se vztahují na:

 1. poskytovatele služby elektronických komunikací, subjekty zajišťující síť elektronických komunikací,
 2. orgány nebo osoby zajišťující významnou síť,
 3. správce informačních a komunikačních systémů kritické informační infrastruktury nebo významných informačních systémů.

Subjekty uvedené pod písmeny a) a b) musí naplňovat zákonné požadavky již od 1. 1. 2015. Subjekty pod písmenem c) mají na naplnění požadavků o rok více.

Naše služby jsou zaměřené na  komplexní poradenství a podporu při implementaci požadavků ZoKB.

 • Pomoc s vymezením rozsahu systému řízení bezpečnosti informaci ve vztahu k ZoKB,
 • Analýza stavu připravenosti – porovnání požadavků zákona se stávajícím stavem organizace,
 • Návrh postupu pro dosažení souladu se zákonem,
 • Návrh metodiky a provedení hodnocení rizik,
 • Poskytování poradenství při hodnocení současných nástrojů bezpečnosti, zda vyhovují požadavkům zákona, případně poradenství při výběru nástrojů nových.
 • Pomoc při realizaci konkrétních bezpečnostních opatření s ohledem na výsledky hodnocení rizik,
 • Vytvoření požadované bezpečnostní dokumentace v souladu s požadavky ZoKB na míru dané organizace,
 • Provedení auditu připravenosti s ohledem na požadavky zákona ZoKB,
 • Zajištění pravidelných auditů (podle §15 Vyhlášky o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, …)
 • Provedení bezpečnostni analýzy a penetračních testů
Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (317kb)
Vyhláška č. 316/2014 Sb. o bezpečnostních opatřeních (2438kb)
Vyhláška č. 317/2014 Sb. o významných informačních systémech (534kb)

Přihlášení k odběru zpravodaje

*povinné pole