Politika ISMS

Politika ISMS společnosti Solutia

 

Tato politika má za cíl informovat zákazníky a partnery společnosti i veřejnost o trvalém zájmu chránit všechna informační aktiva a aktiva využívaná na jejich zpracování vůči externím i interním hrozbám, jejich zneužití, prozrazení nebo zničení.


Základním smyslem systému informační bezpečnosti je zabezpečit kontinuální integritu, dostupnost a důvěrnost datových a jiných aktiv....

 

Celou politiku naleznete zde.

Co to je ISMS?

ISMS je zkratka pro Information Security Management System, tedy systém pro řízení bezpečnosti informací. Představuje ucelenou sadu nástrojů, politik a standardů, které společně zajišťující bezpečné nakládání s citlivými informacemi společnosti, i našich zákazníků.

Politika ISMS stáhnout

KONTAKTUJTE NÁS